În cadrul vizitei ce a avut loc între 8 și 12 iunie 2016, pastorul Ted Wilson a avut o întrevedere oficială cu prof. dr. Sergiu Nistor, consilier pentru cultură, culte şi centenar în cadrul Administrației Prezidențiale a României, precum și cu mai mulți oficiali și reprezentanți din domeniul libertății religioase. Cu toate acestea, principalul obiectiv al vizitei a constat în cunoașterea și familiarizarea cu realitatea și provocările cu care se confruntă credincioșii adventiști din România.

Discuțiile oficiale au vizat trei teme cheie pentru credincioșii din România, dar și pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în ansamblu: încurajarea eforturilor credincioșilor în domeniul sănătății și al unui stil de viață sănătos, al educației formale și informale, precum și al promovării și asigurării libertății religioase pentru orice persoană.

În acest sens, s-a urmărit identificarea posibilităților concrete de dezvoltare de proiecte comune în aceste direcții, cu accent pe extinderea și garantarea libertății religioase în acord cu Articolul 18 al Declarației Universale a Drepturilor Omului. Printre subiectele aflate pe agenda discuțiilor s-au aflat olimpiadele școlare programate sâmbăta, element prin care opțiunea religioasă devine criteriu eliminator și, prin urmare, discriminator, situația cimitirelor și a cazurilor de nerespectare a legislației existente, precum și pericolul fundamentalismului religios.

Vineri, 9 iunie, a.c., pastorul Ted Wilson s-a întâlnit la Târgu-Mureș cu inițiatorii proiectului primului Spital Adventist din România alături de care a vizitat viitorul amplasament al acestuia.  Spitalul urmează a se alătura rețelei de peste 700 de instituții medicale, dintre care 351 de clinici și dispensare și 173 de spitale și sanatorii care deservesc peste 18 milioane de persoane la nivel mondial, promovând în mod consecvent programe de asigurare a sănătății populației. Tot aici au avut discuţii cu oameni de afaceri reprezentativi pentru acest proiect, precum și cu reprezentanți ai administrației publice locale, în vederea asigurării standardelor necesare în ceea ce privește infrastructura.

Sistemul adventist de sănătate este cel de-al doilea cel mai extins sistem de sănătate din lume aparținând unei confesiuni religioase, fiind obiectul a numeroase studii și documentare independente, însă până acum în România existau doar clinici și centre de tratament adventiste, precum și o școală postliceală sanitară.

În ultima zi a vizitei sale, pastorul Ted Wilson a participat la ceremonia de absolvire a studenților Institutului Teologic Adventist din Cernica, județul Ilfov, unde a susținut ultimul discurs din cadrul vizitei sale și în care a abordat filosofia educației în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, aceasta remarcându-se în rândul bisericilor creștine prin faptul că deține unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educaționale protestante din lume, cu 7 579 de școli, colegii și universități care asigură educația a peste 1 800 000 de persoane.

sursa: www.adventist.ro

Promo